Chính sách bảo mật

  Tại Công ty, chúng tôi đánh giá cao quyền bảo mật của bạn và cố gắng giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân nào được thu thập như thế nào?

Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, đôi khi chúng tôi bắt buộc phải thu thập thông tin liên hệ của bạn, ví dụ: tên, địa chỉ e-mail, điện thoại / số điện thoại di động, ngày sinh, chi tiết thanh toán, chi tiết giao dịch của việc đặt cược và chuyển khoản.

Đối với những gì mục đích thông tin được thu thập?

Thu thập thông tin cá nhân được sử dụng để:

- Nêu rõ người có từ 18 tuổi trở lên trước khi được phép truy cập trang này.
- Để xử lý thanh toán và xác nhận các giao dịch tài chính
- Đăng thông báo hoặc thông báo về thông tin về trang web, dịch vụ hoặc tài khoản của bạn
- Tiến hành tiếp thị nội bộ và các phản ánh từ khách hàng để chúng tôi có thể cải tiến liên tục trang web của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Để đảm bảo tiêu chuẩn cho chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt 
- Sử dụng các địa chỉ IP và để giúp chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật hoặc ngăn ngừa sự lạm dụng hệ thống của chúng tôi

Duy trì thông tin nhận dạng cá nhân của bạn

Trong suốt quá trình kiểm tra, Công ty thực hiện những nỗ lực đáng kể để đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn, bảo mật và sự riêng tư của thông tin bạn cung cấp. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân, nhận dạng hoặc sở thích nào sẽ được thu thập sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba, không có ngoại lệ đối với bất kỳ ai.

TWINBET sẽ không bao giờ yêu cầu bạn tiết lộ mật khẩu, Pin hoặc Mã bảo vệ của bạn qua điện thoại hoặc e-mail. Tương tự như vậy, e-mail từ Công ty sẽ không kết nối bạn với các trang web trực tiếp yêu cầu thông tin cá nhân của bạn.


Chấp nhận Chính sách Bảo mật

Bằng cách sử dụng trang này, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này và bạn đồng ý thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn phù hợp với các điều kiện trên. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Không sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này.